คณะกรรมการกำกับติดตามมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 11.00 -12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิศ วังโน คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ช่วยคณบดี ประธานสาขา และคณาจารย์ บุคลากร ได้ให้ต้อนรับ คณะกรรมการกำกับติดตามมหาวิทยาลัยราชภ

Read more

KM การตรวจประเมิณคุณภาพระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA

คณะเทคโนโลบีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ได้จัด Knowledge Management Implementation หัวข้อ การตรวจประเมิณคุณภาพระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13:00-16:30 น. ห้อง 97

Read more

การแข่งขัน ตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้ด้านคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 (วันราชภัฏ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการการแข่งขัน ตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ชิงเงินรางวัลรวม 5000  บาท ณ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็

Read more

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ 2567 รอบรับตรง ครั้งที่ 4

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 “รอบรับตรง ครั้งที่ 4” + สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ + สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ เ

Read more

MOU สมาคมปัญญาประดิษฐ์​แห่งประเทศไทย​

วันที่ 9 สิงหาคม 2566. เวลา. 09.00 น. ได้รับมอบหมายจากท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.วิชิต​ กำมันตะคุณ​ในการลงนามความตกลงความร่วมมือกับ นำโดยท่านอุปนายกสมาคมดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ สม

Read more

MOU มาตรการเชิงรุกเพื่อพัฒนาการศึกษาและยกระดับองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และ สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มาตรการเชิงรุกเพื่อพัฒนาการศึกษาและยกระดับองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (TPA Education) ในวันที่ 25 เมษายน พศ.2566

Read more

นักวิจัยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ฐาน ISI Q2

คณะเทคโนโลยีสารสนเทผส มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอเชิดชูเกียรตินักวิจัยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ฐาน ISI Q2 ประจำปีการศึกษา 2565 ผศ.ดร.นิธิศ​ วังโน สาขาวิชาคอมพิวเตอร

Read more

ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะเลิศ การประกวดออกแบบโลโก้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอแสดงความยินดีกับ คุณกรกต​ ชัยยนต์​ ผู้ชนะเลิศ การประกวดออกแบบโลโก้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

Read more

ผลงานแข่งขันประกวดออกแบบโลโก้

ตามที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการคัดเลือกผลงานแข่งขันประกวดออกแบบโลโก้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกรางวัลชนะเลิศดังนี้ นายกรกต ชัยยนต์

Read more

ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ Logo

ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หลักเกณฑ์การพิจารณา – สื่อถึงการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย – ความสวยงาม ใช้สีน้

Read more