ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทเรียนดีมีจิตอาสา


วันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิศ วังโน คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มอบทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทเรียนดีมีจิตอาสา ทั้ง 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 13 ทุน เป็นเงินทั้งหมด 17,500 บาท ที่สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด #ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี #มอบโอกาสการเรียนรู้ #การส่งต่อการศึกษา #สังคมแบ่งปัน #ทำดีได้ดี #ITRERU  
165 Views