รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566


รับสมัครนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2566

รอบโควต้าพิเศษ 5 พย- 15 ธค. 2565

สาขาที่เปิดรับ

– สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม สำนักวิชาการและประมวลผล https://admission.reru.ac.th/

 

200 Views