ปรัชญา : โยคา เว ชายเต ภูริ (ปัญญาย่อมเกิดขึ้นเพราะการฝึกฝน)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ติดต่อเรา
ตำแหน่ง:
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่อยู่:
113 ม.12 ต.เกาะแก้ว
เสลภูมิ
ร้อยเอ็ด
45120
ไทย
โทรศัพท์:
043556001
โทรสาร:
043556009
โทรศัพท์เคลื่อนที่:
0849766872
ส่งอีเมล
(ไม่จำเป็น)