Top 10 สถาบันการศึกษาราชภัฏด้านไอทีและเทคโนโลยีสารสนเทศ


Top 10 สถาบันการศึกษาราชภัฏด้านไอทีและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย ยอดนิยม 2020
Thailand Education Rangking [TER]
Top 10 สถาบันการศึกษาราชภัฏด้านไอทีและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2564

1902 Views