รับสมัครนักศึกษาประจำปี 2562


เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2562

  • สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันนี้ ถึงวันที่ 25 เม.ย. พ.ศ. 2562

สมัครได้ที่ http://admission.reru.ac.th/

เปิดรับสมัครนักศึกษา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ. พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 25 เม.ย. พ.ศ. 2562

2447 Views