คณาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้พบปะพูดคุยกันนักศึกษาปี 1 และ ปี 2 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์


วันที่ 15 ก.พ. 60 เวลา 13.00 น. คณาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้พบปะพูดคุยกันนักศึกษาปี 1 และ ปี 2 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อสอบถามปัญหาต่าง ๆ จากการเรียนของนักศึกษา

16665759_389777061390202_7565477430122309728_o

16700413_389777064723535_7094287142604908867_o

1193 Views