ปฏิทินกิจกรรม

ส.ค.
2
พุธ
2017
เปิดโลกกิจกรรม (กิจกรรมชมรม)
ส.ค. 2 @ 1:00 pm

สถานที่ อาคารหอประชุม 60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์

ส.ค.
11
ศุกร์
2017
วันแม่แห่งชาติ
ส.ค. 11 all-day

สถานที่ อาคารหอประชุม 60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์

ส.ค.
14
จันทร์
2017
สอบกลางภาค
ส.ค. 14 @ 8:30 am – ส.ค. 18 @ 4:00 pm
ส.ค.
23
พุธ
2017
กีฬาน้องใหม่ ประชุมเชียร์ ประกวด Freshy 2017
ส.ค. 23 all-day

สถานที่ อาคารหอประชุม 60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์

ต.ค.
9
จันทร์
2017
สอบปลายภาค
ต.ค. 9 @ 8:30 am – ต.ค. 20 @ 4:00 pm
พ.ย.
20
จันทร์
2017
เปิดภาคเรียน ภาคปลาย/2560
พ.ย. 20 all-day
พ.ย.
27
จันทร์
2017
กีฬาภายใน
พ.ย. 27 – ธ.ค. 1 all-day
ธ.ค.
4
จันทร์
2017
วันพ่อแห่งชาติ
ธ.ค. 4 all-day
ม.ค.
8
จันทร์
2018
สอบกลางภาค
ม.ค. 8 – ม.ค. 12 all-day
ก.พ.
14
พุธ
2018
วันราชภัฏ
ก.พ. 14 all-day

สถานที่ อาคารหอประชุม 60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์