ปฏิทินกิจกรรม

ก.พ.
14
พุธ
2018
วันราชภัฏ
ก.พ. 14 all-day

สถานที่ อาคารหอประชุม 60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์

ก.พ.
21
พุธ
2018
เลือกตั้งองค์การนักศึกษา
ก.พ. 21 all-day

สถานที่ อาคารหอประชุม 60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์

มี.ค.
5
จันทร์
2018
สอบปลายภาค
มี.ค. 5 – มี.ค. 16 all-day