ผลงานแข่งขันประกวดออกแบบโลโก้


ตามที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการคัดเลือกผลงานแข่งขันประกวดออกแบบโลโก้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกรางวัลชนะเลิศดังนี้
นายกรกต ชัยยนต์

140 Views