ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ Logo


ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

หลักเกณฑ์การพิจารณา
– สื่อถึงการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
– ความสวยงาม ใช้สีน้ำเงินเป็นสีหลัก พร้อมระบุค่าสี CMYK
– มีทั้งสีและแปลงเป็นขาวดำได้สามารถใช้ทำตรายาง ปักบนเสื้อ สื่อสิ่งพิมพ์อื่น
– เป็นการออกแบบใหม่ มิได้ทำซ้ำ หรือคัดลอก เลียนแบบ หรือดัดแปลงของผู้อื่น
– ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธ์
– หลังจากได้รับรางวัลชนะเลิศ ลิขสิทธิ์จะเป็นของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

รางวัล
– รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 1,000 บาท
– รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 500 บาท
– รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 500 บาท
พร้อมใบประกาศนียบัตรทุกรางวัล

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 กพ. 2566
วันประกาศผล วันที่ 7 มีนาคม 2566
สามารถส่งผลงานพร้อมแนวคิดในการออกแบบได้ที่
https://forms.gle/75uuimqTJGNDQtX29

73 Views