รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565


รับสมัครนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565

สาขาที่เปิดรับ

– สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบฟอร์มรับสมัคร คลิกที่นี่
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณภิญญาพัชร วังภูงา : 082-098-9411
อาจารย์ ดร.ศิริญญา อ่อนอัฐ : 061-803-4232
อาจารย์ณัฐธิดา บุตรพรม : 098-312-3019,097-058-6698
Line official Account : @puw8329n
Facebook : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
website : http://ite.reru.ac.th/

1752 Views