ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต เนื่องในโอกาศเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร


ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต เนื่องในโอกาศเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ปีการศึกษา 2559-2560
วันที่ 18 ตุลาคม 2563
ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

1460 Views