การสื่อสารและการตลาดออนไลน์


อบรมฟรี สร้างอาชีพและรายได้บนโลกออนไลน์

🛒 การสื่อสารและการตลาดออนไลน์

จากวิถีชีวิตใหม่ New Normal บนโลกออนไลน์ ทั้งการซื้อขายสินค้า
ในประเทศและต่างประเทศ การใช้โซเชียลมีเดียโปรโมทสินค้าและบริการ

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมฟรีสำหรับ
– ผู้สนใจอาชีพใหม่ๆ บนโลกออนไลน์
– ช่องทางขายสินค้าบนโลกออนไลน์
– หาสินค้าราคาถูกจากต่างประเทศ
– สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ เช่น Youtuber
– การขายสินค้าบน Shopee Lazada Amazon

🛒2 กันยายน 2563
– ช่องทางการตลาดออนไลน์
– ขายสินค้าไปต่างประเทศ- นำเข้าสินค้าราคาถูกจากจีน- ทำตลาดผ่าน Facebook

📽3 กันยายน 2563
– การสื่อสารเพื่อปิดการขาย
– การสร้างแบรนด์
– การตัดต่อวิดีโอด้วยมือถือ
– การตลาดบน Youtube

สมัครด่วน เพียง 60 ท่าน
ห้อง 3303 ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คลิก Link เพื่อสมัคร
https://forms.gle/QRNB76iB96oPEhq6A

927 Views