ขยายเวลารับสมัครนักศึกษา ปี 2563


ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2563 ถึง 30 มิ.ย. 2563

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

สาขาที่เปิดรับ

– สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
-สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

☏ 082-098 9411
💻 http://ite.reru.ac.th

สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่
http://admission.reru.ac.th

1219 Views