ทุนการศึกษา นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563


รับสมัครทุนการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2563

  • สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มูลค่า 7500 บาท
  • รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-19 มิถุนายน พ.ศ.2563
  • กำหนดสัมภาษณ์ ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
  • ประกาศผล ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน ในวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ทางเวบไซต์ http://ite.reru.ac.th/

รายละเอียดเกี่ยวกับทุน คลิกที่นี่

แบบฟอร์มรับสมัคร คลิกที่นี่

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
สาขาที่เปิดรับ

– สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
-สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

☏ 043-556001
💻 http://ite.reru.ac.th

สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่
http://admission.reru.ac.th

2465 Views