รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563


รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
รอบโควตาพิเศษ 29 ตุลาคม 2562 – 25 พฤศจิกายน 2562

สาขาที่เปิดรับ
– สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
-สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

☏ 043-556001
💻 http://ite.reru.ac.th

สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่
http://admission.reru.ac.th

421 Views