เลื่อนเป็นวันที่ 10 กย. โครงการอบรมการพัฒนา Chatbot สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา


โครงการอบรมการพัฒนา Chatbot สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
การพัฒนาระบบหุ่นยนต์โต้ตอบสนทนาอัตโนมัติ (Chatbot Agent) ใช้ได้กับการตอบข้อความอัตโนมัติใน Facebook และ LINE

ลงทะเบียนคลิกที่นี่ https://forms.gle/j3Q7hhuXEbP1v7hJ6

วันอังคารที่ 10 กันยายน พศ.2562
ณ ศูนย์วิทยบริการ (อาคารห้องสมุด)
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก https://bit.ly/2KQ6sqO

1715 Views