โครงการอบรมการพัฒนา Chatbot สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา


โครงการอบรมการพัฒนา Chatbot สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
การพัฒนาระบบหุ่นยนต์โต้ตอบสนทนาอัตโนมัติ (Chatbot Agent) ใช้ได้กับการตอบข้อความอัตโนมัติใน Facebook และ LINE

ลงทะเบียนคลิกที่นี่ https://forms.gle/j3Q7hhuXEbP1v7hJ6

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม พศ.2562
ณ ห้อง 3203 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

39 Views