มอบทุนการศึกษา ภาคต้น ประจำปี 2561


เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษา ภาคต้น ประจำปี 2561ให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 4 ทุน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ

 

 

1280 Views