คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการบริการวิชาการชุมชน ต.ท่าม่วง


เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการบริการ  การอบรมการออกแบบ Social Medai และ Art Work  ให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าม่วง ณ ห้องประชุม อบต.ท่าม่วง ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เวลา 9.00 น. โดยมี อาจารย์ณัฐธิดา บุตรพรม และ อาจารย์ภิญโญ อาจาสาลี เป็นวิทยากร ในการอบรมครั้งนี้

2466 Views