คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการแก้ปัญหาสำหรับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 1


เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. ได้รับเกียรติจาก ท่านอาจารย์ ดร.พิทักษ์ พลคชา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและสื่อดิจิทัล ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการแก้ปัญหาสำหรับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 1 ระยะเวลาในการอบรม จำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2561

2618 Views