ขอแสดงความยินดีกับนายอดิศักดิ์ กล้าหาญ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 1


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับนายอดิศักดิ์ กล้าหาญ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 1 และอาจารย์ชาตรี ทองวรรณ (ผู้ฝึกสอน) ในโอกาสได้รับรางวัลที่ 3 การแข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 4
(Cabling Contest 4) รอบคัดเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้รับสิทธิ์เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศต่อไป

2282 Views