คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมจัดกิจกรรม สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560


 เริ่มแล้ว กับสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ทั้งนี้ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับคณะเทคโนโลยีสารเทศ ได้ออกบู๊ทประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมภายในงานครั้งนี้ โดยนำเสนอการออกแบบเกมส์เบื้องต้นและการประดิษฐ์กลองไฟฟ้า Arduino ผ่านโปรแกรมจำลองเสียงกลองชุด ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนโรงเรียนต่างๆทั้งในจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก
2355 Views