คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมอบรม Office 365


วันที่ 3 มีนาคม 2560 ทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมอบรม Office 365 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

17098454_398426740525234_1702199036636573763_n

16996293_398426877191887_963360189855052571_n

1565 Views