คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้นำนักศึกษาของคณะไปตอนรับน้องๆ ที่มาติว O-NET และแจกใบปลิวประชาสัมพันธ์คณะ


วันที่ 14 ก.พ. 60 เป็นวันราชภัฏ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้จัดกิจกรรมติว O-NET ให้น้อง ๆ นักเรียนชัน ม.6 ทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้นำนักศึกษาของคณะไปตอนรับน้องๆ ที่มาติว O-NET และแจกใบปลิวประชาสัมพันธ์คณะ ก็ขอขอบคุณนักศึกษาทุกคนที่ได้เสียสละเวลามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 16649451_389056658128909_6772682397794054229_n
16601696_389056668128908_4086029403569794919_o
1254 Views