นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC 2016


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC 2016 (Thailand Northeastern Region Programming Contest) ซึ่งเป็นการแข่งขันรอบภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้สร้างทักษะและความสามารถในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

14370106_309422732758969_7609410961578065988_n14463130_309422776092298_36412075806314125_n

2280 Views