การจัดการความรู้ (KM)

รายงาน-KM-ครั้งที่-1 รายงาน-KM-ครั้งที่-2 รายงาน-KM-ครั้งที่-3 เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง “แนวคิดและทิศทางการทำวิจัยบริสุทธิ์และวิจัยประยุกต์สำหรับสถาบันอุดมศึกษามิติใหม่เพื่อมุ่งสู่ประเทศไทย 4.

Read more