อาจารย์ณัฐธิดา บุตรพรม เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ

อาจารย์ณัฐธิดา บุตรพรม เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อการสร้างเสริมพลังทางสังคมด้วยวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วันที่ 21 พฤษภ

Read more

คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมบำเพ็ญประโยชน์

คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดตาลวนารามและวัดเกาะแก้ว 

Read more