การรับมอบทุนการศึกษา ภาคต้น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2563

ตามที่สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 แก่นักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาการคอมวิ

Read more

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษา ปี 2563

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2563 ถึง 30 มิ.ย. 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สาขาที่เปิดรับ – สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ -สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

Read more

ทุนการศึกษา นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

รับสมัครทุนการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มูลค่า 7500 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-19 มิถุนายน พ.ศ.2563 กำหนดสัมภาษณ์ ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ คณะเทคโนโลยีสาร

Read more

เลื่อนเป็นวันที่ 10 กย. โครงการอบรมการพัฒนา Chatbot สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

โครงการอบรมการพัฒนา Chatbot สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา การพัฒนาระบบหุ่นยนต์โต้ตอบสนทนาอัตโนมัติ (Chatbot Agent) ใช้ได้กับการตอบข้อความอัตโนมัติใน Facebook และ LINE ลงทะเบียนคลิกที่นี่ https://forms.

Read more

การรับมอบทุนการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2562

การรับมอบทุนการศึกษา ภาคต้น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 1. นางสาวดุสิตา คาอามาตย์ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีสารส

Read more

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รับสมัครผู้รับทุนการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 มูลค่า ทุนละ 7,500 บาท 1.สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สมัครด่วน

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ แสงปลาด

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ แสงปลาด ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ อนุสาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้สภามห

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประหยัด สุพะกำ

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประหยัด สุพะกำ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ อนุสาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้สภามหาว

Read more

รับสมัครนักศึกษาประจำปี 2562

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2562 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วันนี้ ถึงวันที่ 25 เม.ย. พ.ศ. 2562 สมัครได้ที่ http://admission.reru.ac.th/

Read more