คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดี

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิรพา นามจุมจัง นางสาวสุดคนึง ชมภูวิเศษ นายสุนันท์ สีหานาม นางสาวพชรมน ไชยนต์ นางสาวจันทร์จิรา เศษโถ และอาจารย์ที่ปรึกษา ในโอกาสได้รับรางวัลงานวิจั

Read more

กำหนดการรับนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการรับนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560   กิจกรรม ทุนเรียนดีและทุนความสามารถพิเศษ รอบรับตรง รอบทั่วไป สมัครด้วยตนเอง 22 กันยายน 2559- 21 ตุลาคม 2559  –  – สมัครผ่านออนไลน์  &#8211

Read more