รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รอบโควตาพิเศษ 29 ตุลาคม 2562 – 25 พฤศจิกายน 2562 สาขาที่เปิดรับ – สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ -สาขาคอมพ

Read more

เลื่อนเป็นวันที่ 10 กย. โครงการอบรมการพัฒนา Chatbot สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

โครงการอบรมการพัฒนา Chatbot สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา การพัฒนาระบบหุ่นยนต์โต้ตอบสนทนาอัตโนมัติ (Chatbot Agent) ใช้ได้กับการตอบข้อความอัตโนมัติใน Facebook และ LINE ลงทะเบียนคลิกที่นี่ https://forms.

Read more

การรับมอบทุนการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2562

การรับมอบทุนการศึกษา ภาคต้น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 1. นางสาวดุสิตา คาอามาตย์ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีสารส

Read more

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รับสมัครผู้รับทุนการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 มูลค่า ทุนละ 7,500 บาท 1.สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สมัครด่วน

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ แสงปลาด

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ แสงปลาด ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ อนุสาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้สภามห

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประหยัด สุพะกำ

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประหยัด สุพะกำ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ อนุสาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้สภามหาว

Read more

รับสมัครนักศึกษาประจำปี 2562

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2562 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วันนี้ ถึงวันที่ 25 เม.ย. พ.ศ. 2562 สมัครได้ที่ http://admission.reru.ac.th/

Read more

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านไอโอที ด้วย ESP8266

เมื่อวันที่ 10-11 มกราคม 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านไอโอที ด้วย ESP8266 โดยได้รับเกียรติจาก ท่านรองอธิการบดี ดร.ธนาภรณ์ พันทวี (ผู้แทนอธิการบดี) เ

Read more