ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ประมูล สุขสกาวผ่อง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก อาจารย์ ดร.ประมูล สุขสกาวผ่อง อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดคณะ

Read more

การรับมอบทุนการศึกษา ภาคต้น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2563

ตามที่สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 แก่นักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาการคอมวิ

Read more

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษา ปี 2563

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2563 ถึง 30 มิ.ย. 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สาขาที่เปิดรับ – สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ -สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

Read more

ทุนการศึกษา นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

รับสมัครทุนการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มูลค่า 7500 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-19 มิถุนายน พ.ศ.2563 กำหนดสัมภาษณ์ ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ คณะเทคโนโลยีสาร

Read more

เลื่อนเป็นวันที่ 10 กย. โครงการอบรมการพัฒนา Chatbot สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

โครงการอบรมการพัฒนา Chatbot สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา การพัฒนาระบบหุ่นยนต์โต้ตอบสนทนาอัตโนมัติ (Chatbot Agent) ใช้ได้กับการตอบข้อความอัตโนมัติใน Facebook และ LINE ลงทะเบียนคลิกที่นี่ https://forms.

Read more

การรับมอบทุนการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2562

การรับมอบทุนการศึกษา ภาคต้น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 1. นางสาวดุสิตา คาอามาตย์ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีสารส

Read more